Consultație chirurgie vasculară

Consultația de chirurgie vasculară cuprinde:

Anamneza (discuția cu medicul) în care pacientul își prezintă simptomele, caracteristicele acestora și evoluția lor. În plus, în cadrul anamnezei pacientul va fi întrebat despre antecedentele patologice și despre tratamentele urmate cronic (sau recent) la domiciliu.

Examenul fizic obiectiv, pe aparate și sisteme, incluzând și stabilirea prezenței pulsurilor la nivelul membrelor, evaluarea aspectului tegumentelor (temperatură, culoare etc.).

Interpretarea investigațiilor paraclinice efectuate sau recomandarea de a efectua investigații paraclinice, cum ar fi: analize de laborator, examinări imagistice (ecografie Doppler vascular, angio-CT ) și altele.

Diagnosticarea: stabilirea unui diagnostic precis al unei afecțiuni vasculare se face prin coroborarea datelor obținute prin:

  • anamneză – discuția cu pacientul pentru aflarea simptomelor și evoluției acestora;
  • examinarea fizică generală și examinarea specifică patologiei vasculare;
  • investigații paraclinice suplimentare – analize de laborator, examinări imagistice etc.

În urmă analizei acestor date, se efectuează diagnosticul diferențial și apoi diagnosticul pozitiv.
Diagnosticul diferențial reprezintă etapa de diagnosticare în care prezumția de diagnostic se compară cu tablourile clinice și paraclinice ale altor afecțiuni cu simptomatologie asemănătoare.
Diagnosticul pozitiv reprezintă etapa finală de diagnosticare, în care se stabilește diagnosticul de certitudine, pe baza tuturor investigațiilor efectuate, după eliminarea altor posibilități de diagnostic diferențial (adică după eliminarea altor afecțiuni posibile).

Recomandarea tratamentului specific (conservator/chirurgical), a regimului igieno-dietetic și a regimului de viață (modificarea factorilor de risc cardiovascular).

Urmărirea evoluției bolii prin prezentări ulterioare la control de specialitate.